Wednesday, December 24, 2008

Happy Birthday NagisaA very happy birthday today (12/24) to Nagisa Furukawa of CLANNAD.